Solceller till BRF (bostadsrättsförening)

Funderar er BRF på solceller för att minska elkostnaderna? Vi hjälper din bostadsrättsförening att bli mer självförsörjande på el och samtidigt göra en insats för miljön.

Det börjar med ett klokt beslut

I en bostadsrättsförening kan styrelsen fatta beslut om underhåll och reparationer. När det gäller att installera helt nya funktioner som väsentligt förändrar föreningens hus och mark krävs däremot ett stämmobeslut. Om bostadsrättsföreningens solceller kan betraktas som en väsentlig förändring av föreningens hus och mark krävs det alltså att åtgärden godkänns på en föreningsstämma med enkel majoritet enligt 9 kap. 15 § bostadsrättslagen.

Maximal elproduktion till minimal kostnad

Vi planerar och förverkligar bästa möjliga paket med solceller till din BRF.

På Hybrida förstår vi att varje bostadsrättsförening har olika energibehov. Därför erbjuder vi skräddarsydda solenergilösningar som vi utformar enligt era önskemål. Vårt team av experter samarbetar med dig för att kunna ta hänsyn till energiförbrukning, tillgängliga utrymmen och budget i planeringen. Tack vare det kan vi designa ett solcellspaket som maximerar energiproduktionen och minimerar kostnaderna.

Skräddarsydd lösning

Vi ser till att ni får maximal nytta av era solceller. Er BRF kan använda den egenproducerade solelen i fastigheten, och hyresgästerna kan njuta av att använda förnybar energi. Blir det solel över kan ni sälja överskottet tillbaka till elnätet.

Skalbart för framtiden

Med varje solenergisystem som vi levererar finns möjlighet att utöka anläggningen ifall ni vill installera fler solpaneler i bostadsrättsföreningen i framtiden. Elbehovet ökar i takt med klimatomställningen, så det är smart att redan nu göra er redo för en större anläggning.

Förtydliga er miljö- och hållbarhetsprofil

Med solceller kan din bostadsrättsförening bli mer energioberoende, spara pengar och göra en insats för miljön. Vad väntar du på?

Lägre elkostnader direkt

En solcellsanläggning för ett flerbostadshus kan användas för att täcka 20–40 procent av föreningens egna behov av fastighetsel. Bygger ni större kan ni även täcka en del av lägenheternas behov av hushållsel. Egenproducerad solel är befriad från energiskatt och därför mycket billigare än köpt el. Efter cirka 10 år är solcellssystemet avbetalat och de resterande 20 åren gör ni ren vinst på elförsörjningen. Önskar ni sälja överskottsel erhålls skattereduktion på såld el, för närvarande 60 öre/kWh.

Svårslagen investering

Genom att satsa på Hybridas solenergilösningar kan ni minska energikostnaderna, räkna in långsiktiga besparingar och uppnå en övertygande årlig avkastning. Solenergi väcker dessutom intresse bland köpare och ökar värdet på fastigheten.

Mer energioberoende

Gör din bostadsrättsförening mindre beroende av elnätet och mer självförsörjande på el med hjälp av Hybridas solcellslösningar. Producera egen ren och förnybar solenergi så minimerar ni sårbarheten för stigande elkostnader, strömavbrott och störningar i elnätet.

Stärkt varumärke

Du kanske ansvarar för en bostadsrättsförening som skrivit in nya miljöparagrafer i stadgarna. Genom att investera i solenergi stärker du bostadsrättsföreningens engagemang för miljön och gör den mer attraktiv för köpare. Solceller värderas positivt i miljöcertifieringar för flerbostadshus.

Solceller till BRF – med eller utan IMD

För bostadsrättsföreningar finns det två olika alternativ för att installera solceller. Alternativen skiljer sig beroende på vilket elsystem som finns i fastigheten:
solceller till företag

Solceller med IMD

Har ni ett gemensamt elavtal används den producerade solelen både till gemensamma utrymmen och bostäderna. Hela fastigheten har då en gemensam anslutningspunkt med ett system för individuell mätning och debitering (IMD). Elen debiteras av bostadsrättsföreningen till hyresgästerna baserat på verklig förbrukning.

Väljer ni ett elsystem med IMD kan solcellerna dimensioneras efter fastighetens och hyresgästernas sammanlagda elförbrukning, och ni kan maximera nyttan av ert solcellspaket.

Solceller utan IMD

Det andra alternativet är att hyresgästerna har egna avtal. Den producerade solelen används då i byggnaden men inte i bostäderna. I praktiken betyder det att solelen endast används till gemensamma utrymmen som tvättstuga, förråd och hiss.

Det här betyder att bostadsrättsföreningens solcellsanläggning blir mindre och därmed blir investeringen något mindre lönsam. Det är möjligt att uppgradera elsystemet till ett med IMD i samband med en solcellsinstallation i ett senare skede.

Takrenovering och solceller i ett paket

Innan ni fattar beslut om att investera i solenergi behöver ni utforska takets förutsättningar för solceller. Är ni i din bostadsrättsförening osäkra på om taket håller för solceller? Ingen fara, vi kollar upp det! Behövs takrenovering i samband med installationen av solceller till BRF så kan vi på Hybrida erbjuda din bostadsrättsförening en unik paketlösning där både takrenovering och solceller ingår.

I vårt erbjudande ingår:

  • En kostnadsfri offert för både takrenovering och solceller.
  • En personlig kontaktperson som guidar din bostadsrättsförening genom hela processen.
  • Dubbel garanti som säkerställer kvaliteten på både tak och solceller.
Solceller och takrenovering
Sari Lundin
Sari Lundin
Verifierad kund
Läs mer
Supersnabb installation! Hybrida är superproffsiga -rekommenderas! Vi är helnöjda!
Annalena Carlred
Annalena Carlred
Verifierad kund
Läs mer
Från beställning till klart på 37 dagar. Så proffsig och snabb installation och ett helhetsansvar där säljaren var med i processen hela tiden. Rekommenderar Hybrida varmt
Evelina Hjelm
Evelina Hjelm
Verifierad kund
Läs mer
Trevlig, kunnig och bra personal där både säljare och montörer m.fl från start anpassat sig efter oss för att fönster och dörrbytet ska gå så smidigt som möjligt i vardagen.
Föregående
Nästa

Så här installerar vi solceller åt BRF:er

På Hybrida jobbar vi hårt för att lyckas med en smidig installationsprocess för er bostadsrättsförening. Vårt erfarna team av experter tar hand om allt från början till slut för att säkerställa kvalitet i alla detaljer. Så här ser installationsprocessen ut:

1. Analys

Vi gör en detaljerad analys och lyssnar på dina behov och önskemål. Våra experter kartlägger din fastighets förutsättningar för att hitta den optimala solenergilösningen för dig och ditt hushåll.

2. Planering

När du är nöjd med förslaget tar vårt team fram en skräddarsydd design för dina solceller. Vi tar hänsyn till inmätning, energiförbrukning och lokala bestämmelser för att säkerställa optimal prestanda och livslängd.

3. Installation

Solpanelerna monteras och ansluts till den helhetslösning som du valt. Våra certifierade montörer och elektriker ansvarar för installationen. På så sätt säkerställer vi kvaliteten och slipper blanda in underleverantörer.

4. Aktivering

Vi trycker på startknappen och i samma sekund börjar solcellerna producera el till ditt hushåll. Från och med denna dag minskar ditt behov av att köpa el och du börjar spara pengar direkt.

Vi valde Hybrida

”Genuint bolag som håller det dom lovar! Samtliga inblandade, allt ifrån säljare till installatörer som gör ett fantastiskt jobb. Rekommendera dessa starkt.” – Yasha

Vi valde Hybrida för installation av solceller
20 års garanti, personlig service

Takrenovering och solceller i ett paket

När din bostadsrättsförening blir kund hos Hybrida utser vi en personlig solcellsrådgivare som är väl insatt i just er investering. Han eller hon kommer att finnas vid er sida från start till mål, för att försäkra oss om att allting löper på som avtalat. Vi är måna om att din bostadsrättsförening ska vara nöjd – både nu och i framtiden.

Kvalitet och prestanda är hörnstenar i Hybridas solenergilösningar. Därför erbjuder vi branschledande 25 års garanti på våra solpaneler. Vår garanti täcker alla potentiella defekter i material eller utförande, vilket säkerställer att investeringen är skyddad under många år framöver. Med Hybrida är din bostadsrättsförening i trygga händer.

Allt du vill veta om solceller till Brf:er

Det behövs inget bygglov för solceller till bostadsrättsföreningar som följer takets lutning. Det är främst om ni ska installera solpaneler på bostadsrättsföreningens platta tak som ni kan behöva ansöka om bygglov, eftersom panelerna då vinklas upp och avviker från byggnadens form. När det gäller kulturhistoriskt värdefulla byggnader som kyrkor och äldre hus kan det också krävas bygglov.

En bygganmälan till byggnadsnämnden kan ändå behövas innan installation beroende på kommunens regler. Kolla vad som gäller i er kommun innan ni inleder projektet.

Om anläggningen producerar el inom näringsverksamheten och ni får ersättning för elen som matas in på elnätet räknas det som momspliktig försäljning. Om försäljningen överstiger 80 000 kronor per år är ni skyldiga att registrera bostadsrättsföreningen för att betala moms, alltså mervärdesskatt på 25 % på den sålda elen.

Det finns inget solcellsbidrag tillgängligt för bostadsrättsföreningar, men ni har rätt till ett visst momsavdrag vid inköp av solceller till BRF vilket kan sänka priset med 15–20%.

Det finns inte längre något investeringsstöd för bostadsrättsföreningar som köper solceller. Det statliga investeringsstödet på 20 % utgick under år 2020 och är inte möjligt att söka längre. Tyvärr har inget nytt stöd för bostadsrättsföreningar inrättats.

För privatpersoner har staten dock inrättat ett nytt investeringsstöd för solceller som kallas skatteavdrag för grön teknik.

Avskrivning handlar om att fördela kostnaden för en investering, såsom solceller, över dess förväntade livslängd. Det finns två huvudsakliga metoder: linjär avskrivning, där kostnaden fördelas jämnt över tiden, och degressiv avskrivning, där större avdrag görs i början av tillgångens livslängd. En solcellsanläggning på 100 kW (motsvarande ca. 500 kvm) kostar ungefär 1,5 miljoner kronor inklusive moms. I priset ingår material, projektering och installation. Med en förväntad livslängd på 25 år kan BRF:er avskriva 60 000 kronor per år. Detta kallas linjär avskrivning. Degressiv avskrivning innebär att en större del av kostnaden avskrivs under de första åren och sedan minskar avskrivningsbeloppet successivt.

Om det visar sig att bostadsföreningens tak inte passar för solceller, exempelvis på grund av skugga eller begränsad takstorlek, kan det vara möjligt att installera solceller på marken. Finns det passande ledig mark i anslutning till fastigheten kan ni satsa på en markanläggning. För en markanläggning i anslutning till fastigheten gäller samma regler som för en anläggning på taket.

Bostadsrättsföreningar som inte har egen solcellsanläggning kan satsa på andelsägande i solcellspark. Föreningens medlemmar bildar då en ekonomisk förening som bygger en solcellspark på lämplig plats. Medlemmarna i föreningen äger sedan andelar i solcellsparken, vilket årligen ger dem en viss mängd solel till ett självkostnadspris.

Hör av er så berättar vi mer