Allmänna villkor

Garanti fönster

Fönster 12 år
Montage 3 år
Tillbehör 2 år

Garanti dörrar

För fackmässigt monterade produkter tillverkade av LeksandsDörren AB gäller:

2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen
10 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm
10 års garanti mot kondens på isolerglaset.