Allmänna villkor

Garanti – Fönster

För garanti för fönster gäller:

  • Fönster – 12 års garanti.
  • Montage – 3 års garanti.
  • Tillbehör – 2 års garanti.

Garanti – Fönster

För fackmässigt monterade produkter tillverkade av LeksandsDörren AB gäller:

  • 2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen.
  • 10 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm.
  • 10 års garanti mot kondens på isolerglaset.