Leksandsdörren

Från familjeföretaget LeksandsDörren kommer stabila, säkra och stiliga leksandsdörrar. Designen hämtar inspiration ur leksandsbygdens kulturarv.

LeksandsDörren – lokalt virke & gedigen produktion

Familjeföretaget LeksandsDörren grundades 1959 med missionen att möta efterfrågan på kvalitativa och vackra dörrar. De använder trä från Siljansbygdens skogar i tillverkningen, där genuint hantverk förenas med modern teknik. Detta tillsammans med aktivt miljöarbete är vad som utmärker LeksandsDörren.

Kvalitetssäkrade ytterdörrar från Dalarna

Hybrida har valt att arbeta med dörrar från LeksandsDörren, för att kunna erbjuda kvalitetssäkrade ytterdörrar från Dalarna. De är testade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyller alla kvalitetsnormer enligt svensk standard. Kvalitetskraven gäller:

material
utförande
beslagning
ytbeskaffenhet
ytjämnhet
planhet
rätvinklighet
måttnoggrannhet.

Garanti gäller vid fackmässig montering. Se Allmänna villkor.

Låt Hybrida montera din Leksandsdörr. Du behöver varken tänka på leverans eller bortforsling av din gamla ytterdörr; vi tar hand om allt från start till mål. Vi monterar LeksandsDörrar i Dalarna och angränsande län.

Produkt

Våra fönster och dörrar är framtagna för det nordiska klimatet, där viktiga aspekter är noggrann installation och hög kvalitet.

Försäljning

Våra specialistsäljare hjälper dig från första möte till färdig leverans. Spröjs, färgval m.m. ingår alltid.

Montage

Våra erfarna montörer har specialiserat sig på fönster och dörr-montage. Leverans och installation sker samma dag.

Support/Service

Hybridas kundcenter hjälper dig med alla typer av frågor från tekniska till administrativa funderingar.