Relining

Relining

Relining är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att förnya ditt befintliga avloppssystem genom att renovera dina avloppsrör inifrån utan större ingrepp.

Det är en välbeprövad och bra alternativmetod till traditionella stambyten för renovering av avloppssystem. Istället för bila/riva golv och väggar för att montera nya avloppsrör, infodras de gamla rören med nytt plaströr. Det ger en glatt och fin yta som minimerar risken för stopp. Otäta rörskarvar och hål blir täta och gör det omöjligt för till exempel rötter att växa in och för vatten att tränga ut. Denna metod och val av material gör det möjligt att utöka livslängden på avloppsrören avsevärt.

5 fördelar med Relining

 1. Hållbart och miljövänligt.
 2. Ytskikt och tätskikt påverkas ej.
 3. Kostnads- och tidseffektivt.
 4. Som kund slipper man omfattande renoveringsjobb.
 5. Kunder kan bo kvar i hemmet.

Varför välja relining?

Ett stambyte på villor och bostadshus enligt den traditionella metoden betyder ofta omfattande och långdragna renoveringar med avstängt vatten och avlopp som följd.

Att genomföra renoveringen genom relining är snabbare, smidigare process där man kan hålla ner kostnader. Det ger samtidigt en minimal påverkan för kunden. Då ingen rivning behöver göras slipper man evakuering, damm-problem och oljud i fastigheten.

Metoden är miljövänligare med mindre materialåtgång och transporter än vid ett traditionellt stambyte. Du kan relina mindre delar eller hela avloppssystem samtidigt och arbetet kan ske i den takt som passar dig. Du slipper bryta tätskiktet och spar samtidigt på både ekonomin och miljön.

Olika metoder inom relining

Det finns i huvudsak två olika metoder inom relining, “coating” och “lining”. Metoderna fyller delvis olika syften men kompletterar varandra och kan utföras med antingen hårda eller mjuka material. Dessa har olika funktioner och kan användas ihop för att ge kunden en optimerad lösning.

Mjuka reliningmaterial

 • Tål stora temperaturväxlingar.
 • Kommer åt de minsta avloppsdimensionerna och böjar.
 • Ger ett skarvfritt system.

Hårda reliningmaterial

 • Lagar hål.
 • Förstärker rörsystem med lite gods kvar.
 • Klarar tryck från mark och rötter.

“Strumpmetoden”

En specialanpassad och impregnerad polyesterstrumpa förs in i det gamla avloppsröret. Materialet (Epoxin) härdar och resultatet blir ett homogent plaströr utan skarvar. En robot förs in i röret och fräser upp eventuella grenanslutningar.

Fräsning

Hybrida Relining utför även fräsning av rör som är i ett sådant skick att de kan användas några år till innan det är dags för totalrenovering. Det som sker är att rost och ojämnheter, som kan orsaka stopp, fräses bort med hjälp av kättingar och skär bland annat.

Rörinspektion

Vi erbjuder även inspektion med hjälp av filmning inuti rör vilket är ett bra sätt för att få reda på avloppsrörens kondition samt hur de ligger i golv och väggar. Det görs en noggrann dokumentation som vi sedan går igenom tillsammans med dig. Film-materialet sparas alltid på USB-sticka. En del problem som uppstår i avloppssystemet är ibland dolda och finns där utan vår kännedom.

Vi utför dagligen rörinspektioner för att lokalisera driftstörningar i avloppssystemen. Det kan vara allt från återkommande stopp, översvämningar, fuktskador, samt där man misstänker läckage eller dålig lukt. En rörinspektion är även något vi utför innan relining. Då det är väldigt viktigt att man kan säkerställa att allt är i sin ordning innan arbetet utförs.

Hur det går till

Vi demonterar toalettstol/vattenlås och går in i avloppet med inspektionskamera för att kontrollera rörens skick. Därefter rensas/spolas avloppsrören, och Relining-arbetet kan påbörjas. Det finns två olika metoder, antingen så infodras det befintliga avloppsrören med ett flexibelt foderrör där ett nytt självbärande rör skapas med hjälp av tryckluftsteknik. Det installeras alltså ett nytt rör inuti det gamla som form. Efter att den nya plasten härdat så inspekterar vi återigen avloppet med kamera för att säkerställa ett bra och väl utfört arbete. Inspektionsfilmen sparas ner på en USB-sticka och ges till kund i samband med garanti.

Vid metod två så använder vi oss av beläggning med härdplast. Då sprayas polyesterplast invändigt på rör/komponenter. Epoxy-plast borstas även ut invändigt i för att sedan härda inne i rören. Det gamla rörets insida förbättras med en ny beläggnings/slit-yta.

Vid återkommande eller akuta stopp i avlopp så är den effektivaste och billigaste åtgärden att filma rören för att lokalisera felet efter man spolat. Därefter hittar vi en lösning som passar er och som är mest kostnadseffektiv.

I en del fall krävs rengöring/spolning av rören innan filmning sker.

Även om vi inte utför relining så kan ni som kund givetvis få filmningen sparat på USB som kan användas vid försäljning eller vid kontakt med försäkringsbolag.

Vanliga problem vi oftast stöter på

Skarvförskjutningar, synliga gummiringar, avlagringar, urinsten, hål, rost, rötter, sprickor, sättningar eller föremål i ledningarna.

Insidan av ett rör

Den här är en vanlig syn vi möts av då beställaren har slarvat med underhållsspolningen (rekommenderat vart femte år)

Hållbarhet/Livslängd

De gamla rören ges nytt liv vid en relining, avlopp föryngras och får enligt labbtester en ny förväntad livstid på upp till 50 år. Hållbarheten varierar lite beroende på metod och material men metoden ger i många fall, förutom andra fördelar, lika bra resultat som att ersätta rören med nya. Tester har utförts och provbitar från över 30 år gamla renoveringar visar fortsatt livskraftiga och fungerande avloppssystem.

Rörinspektion rekommenderas om

 • Du misstänker att avloppet är trasigt.
 • Du upplever dålig lukt i bostaden.
 • Din bostad är byggd på 70-talet och tidigare.
 • Återkommande stopp eller begynnande stopp.

Fördelar med en rörinspektion

 • Du får veta skicket på rörsystemet.
 • Du förebygger stopp och skador.
 • Du får reda på eventuella avvikelser eller fel på avloppet.
 • Ett filmat/dokumenterat avlopp förebygger framtida problem, men akuta problem kan enkelt åtgärdas med hjälp av relining.

Tips till kunder

Häll inte fett i avloppet
Ett ökat användande av matprodukter samt olja vid matlagning kan på lång sikt öka påbyggnad av beläggningar i ledningarna. Fett, frityrolja och liknande får inte tömmas ned i exempel köksavlopp.

Diskmaskinen
För er med diskmaskin så bör man diska med 65 grader eller mer ibland för att hetta upp.

Propplösare/Kaustiksoda
All form av propplösare och kaustiksoda är förbjudet att använda. Börjar Ni få dålig avrinning i kök och badrum ska vattenlåsen i första hand rengöras. Hjälper inte detta ska Ni kontakta behörig hantverkare för att avhjälpa problemet.

Toaletten är ingen soptunna
Spola inte ner sådant som kan orsaka stopp i avloppen. Det är inte tillåtet att spola ner tops, kattsand, torkservetter, sanitetsprodukter, tamponger och liknande. Sådant ska slängas i sopkärl. Använd inte hushållspapper som toalettpapper. Hushållspapper bryts inte ned lika snabbt utan blir liggande i stickledningar och samlingsledningen.

Spola rikligt
Ni som har snålspolningsfunktion bör använda er av helspolningsknappen. Det är viktigt att hela cisternen töms på vatten. Vid nyinstallation av toalettstol i lägenheten bör Ni om möjligt välja en toalettstol utan snålspolningsfunktion trots andra rekommendationer om att spara vatten. På så sätt så kan stopp undvikas.

Rengör golvbrunnar
Golvbrunnar under badkar samt i duschen bör rengöras regelbundet, ett par gånger om året minst.